«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική… Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου»

Αρβανίτη, Ι., Κυρίδης, Α., Ντίνας, Κ., Σουλιώτης, Μ. 2002. Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου οραματίζονται την ιδανική σχολική βιβλιοθήκη. Σύγχρονη Eκπαίδευση 127-128, σσ. 99-110, 153-162

Επιχειρείται μια προσέγγιση της λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, τόσο από θεωρητική όσο και ερευνητική άποψη. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι ελλείψεις και τα προβλήματά τους. Επίσης, παρουσιάζεται η λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύεται το περιεχόμενο 100 γραπτών κειμένων εκπαιδευτικών του Δημοτικού σχολείου σχετικά με τη λειτουργία, το ρόλο και τις χρηστικές δυνατότητες των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Προέκυψαν 7 θεματικές κατηγορίες, οι οποίες στην πραγματικότητα συμπυκνώνουν ένα ιδανικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών όπως τις φαντάζονται οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν την ιδανική βιβλιοθήκη που δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση που παρουσιάζεται σήμερα στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο.

Πλήρες κείμενο

Advertisements

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: